Duomenų saugumas

Jūsų asmeninių duomenų naudojimas tik nurodytiems tikslams

Mes labai rimtai žiūrime į Jūsų asmeninių duomenų saugumą ir griežtai laikomės LR asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo. Bus renkami tik techniškai būtini asmeniniai duomenys. Šie duomenys jokiu būdu ir dėl jokios priežasties nebus parduoti arba perduoti trečiosioms šalims.

Įvedant asmeninius arba su verslu susijusius duomenis (vardai ir pavardės, adresai, el. pašto adresai, telefono numeriai ir kt.), šie duomenys atskleidžiami visiško savanoriškumo pagrindu. Įvesdami šiuos duomenis, Jūs duodate sutikimą juos rinkti, apdoroti ir naudoti ryšiui su Jumis palaikyti, užsakymams vykdyti, reklamai ir mūsų pačių teisėtiems verslo interesams apsaugoti, kas susiję su konsultacijomis ir pagalba mūsų esamiems bei galimiems pirkėjams. Duomenys nerenkami, neapdorojami ir nenaudojami jokiems kitiems tikslams. Šį sutikimą galima atšaukti bet kuriuo metu, ir tai galios nuo atšaukimo momento.

BaltaSala.lt nekaupia prisijungimo duomenų prie mokėjimo sistemų

Už elektroninėje parduotuvėje BaltaSala.lt įsigytas prekes Jūs mokate jau pačioje banko internetinės bankininkystės sistemoje ir tuomet saugumą užtikrina šių kompanijų serveriai, kuriuose vedate į sistemą slaptažodžius ir kitą informaciją, kurią žinote tik Jūs.

Saugus naršymas

Elektroninėje parduotuvėje BaltaSala.lt įdiegtos techninės ir organizacinės priemonės, skirtos apsaugoti mums pateiktus duomenis nuo atsitiktinio arba tyčinio klastojimo, praradimo, sunaikinimo arba nesankcionuotos prieigos. Atsižvelgdami į technologinę pažangą, mes nuolatos tobuliname savo saugumo priemones.